தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Monday, March 27, 2017

சங்கத் தமிழரும் விண்வெளி ஆய்வும்!

ஆளில்லா விமானமும் சங்கத் தமிழரும்

இந்த 12 பாவங்களுக்கு சிவனிடம் மன்னிப்பு இல்லை!

இந்த 12 பாவங்களுக்கு சிவனிடம் மன்னிப்பு இல்லை!

தமிழர் பற்றிய முக்கிய செய்தி!! அறிவது.. பகிர்வது.. கட்டாயம்!! (படங்கள் இணைப்பு )

இஞ்சியை இப்படி சாப்பிடுங்கள்: மலச்சிக்கலில் இருந்து உடனடி விடுதலை!

தமிழர்கள் உதவியதால் தமிழ் எண்களை இன்றும் நாணயத்தாள்களில் அச்சிட்டு வரும் உலகிலேயே ஒரே நாடு!!